Stappenplan Letselschade

MisterClaim doet er alles aan om voor u zo snel mogelijk een maximale schadevergoeding te realiseren. Dit is echter vaak een langdurig proces, waarin MisterClaim acht stappen onderscheidt:

1. Vrijblijvend eerste advies

Als slachtoffer van letselschade heeft u veel vragen. Dit zijn vaak lastige situaties die u nog nooit eerder heeft meegemaakt. Om uw verhaal te vertellen en uw vragen te beantwoorden kunt u altijd MisterClaim bellen op het gratis nummer 0800 - 2200777. Ook kunt u uw vragen stellen via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en u krijgt een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

2. Intake gesprek met MisterClaim

Als na het vrijblijvende advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding, dan sturen we u eerst het letselschadeformulier en kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek. Dat is meestal bij u thuis. Rogier Witlox – MisterClaim – zal u allerlei vragen stellen. Dat gaat over persoonlijke gegevens, de naam van uw huisarts en behandelend therapeuten en specialisten. Maar ook zal hij vragen hoe het letsel is ontstaan en welke schade dit heeft opgeleverd. Aan de hand van deze informatie zal MisterClaim de haalbaarheid van een schadeclaim beoordelen en het beleid voor de zaak bepalen.

Attentie: Het is belangrijk dat u vanaf het moment dat u letsel heeft opgelopen bijhoudt welke kosten u maakt en de bonnetjes daarvan bewaart (zie ook Voorschot letselschadevergoeding)

3. Aansprakelijk stellen tegenpartij

Zodra MisterClaim van u opdracht krijgt om uw schade te verhalen, zal hij onmiddellijk de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van uw letsel. MisterClaim zal vanaf dat moment uw belangen behartigen en zal u met raad en daad bijstaan gedurende het hele traject.

4. Opvragen gegevens

We vragen alle gegevens op die belangrijk zijn voor het ontstaan van het ongeval, als voor de beoordeling van uw letsel. U kunt denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, behandelend therapeuten en specialisten. Op basis hiervan zullen we de schade onder elkaar zetten.

5. Aanvragen voorschotten

Zodra de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal MisterClaim een voorschot voor u aanvragen. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Daarvoor is het belangrijk dat alle schadeposten in kaart zijn of worden gebracht (zie ook Voorschot letselschadevergoeding).

6. Bepalen schadeclaim

Om uw letsel zorgvuldig te kunnen bepalen werkt MisterClaim nauw samen met medische en arbeidsdeskundigen. Op basis van hun onderzoek wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van uw letsel. Dit leidt tot het bepalen van de hoogte van het schadebedrag dat kan worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

7. Overeenkomst, onderhandeling of juridische strijd

Na het indienen van uw schadeclaim wordt duidelijk hoe de tegenpartij zich opstelt. Als de aansprakelijke partij bereid is het gevorderde schadebedrag te betalen zal MisterClaim uw zaak snel middels een vaststellingsovereenkomst afwikkelen. De aansprakelijke partijk kan ook een tegenbod doen. Dat kan bijvoorbeeld als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. MisterClaim gaat dan voor u onderhandelen om een zo hoog mogelijke vergoeding voor u te realiseren.

Indien de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevorderde schadebedrag en onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, is een juridische procedure mogelijk noodzakelijk. MisterClaim zal dit met u overleggen en zal u adviseren over de haalbaarheid hiervan. Bij een positief advies en uw instemming zal MisterClaim een gerechtelijke procedure starten.

8. Uitbetaling schadevergoeding

Zodra er overeenkomst bestaat over de hoogte van de schadevergoeding zorgt MisterClaim er voor dat de afwikkeling zo soepel mogelijk verloopt en dat u uw schadevergoeding zo snel mogelijk ontvangt.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim