Letselschade? Wat nu?

Als u dit leest, wordt u al geconfronteerd met de gevolgen van uw ongeval, beroepsziekte of medische fout. Ga er vanuit dat u altijd kans maakt op een letselschadevergoeding en handel
in elk geval als volgt:

1. Houd al uw kosten zorgvuldig bij.

Kosten vallen ook onder de schade die door de aansprakelijke partij moeten worden betaald. U krijgt sneller een voorschot op uw schadevergoeding als bij het aanvragen hiervan de schadeposten worden bewezen met nota’s, verklaringen of andere bewijsstukken. Denk ook aan gereden kilometers, zoals in verband met ziekenhuis-bezoek. Dit geldt zowel voor het slachtoffer als voor familieleden. Ook voor opvang van de kinderen of ingeschakelde hulp voor het huishouden kan worden geclaimd, ook al is daar niets voor betaald.

2. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts.

Hoe eerder een arts kan constateren dat uw klachten direct verband houden met uw ongeval, een medische fout of met uw beroepsziekte, hoe beter het is. Met dat bewijs kan namelijk veel discussie met de aansprakelijke verzekeraar worden voorkomen.

3. Bedenk dat de aansprakelijke verzekeraar uw tegenpartij is.

Naar aanleiding van een ongeval kunt u bezoek krijgen van een schaderegelaar van de aansprakelijke verzekeraar. Deze komt op voor de belangen van de verzekeraar en dat is niet ùw belang.

4. Schakel direct letselschadespecialist MisterClaim in.

Deze komt alleen voor ùw belangen op. Hij staat u vanaf het eerste uur bij met raad en daad. Zo is Misterclaim aanwezig bij elk gesprek met de schaderegelaar van de verzekeraar en adviseert wat in ùw
geval het beste is om te doen of juist te laten. MisterClaim voert ook namens u de onderhandelingen met
de aansprakelijke verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding. Hij laat zich door uw tegenpartij
niet met een kluitje in het riet sturen en gaat voor een maximale schadeclaim.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim