Andere oorzaken

Alle andere oorzaken dan verkeersongevallen, bedrijfsongelukken, beroepsziekten en medische missers, komen ook veelvuldig in de letselschadepraktijk van MisterClaim voor.

Te denken valt aan loszittende putdeksels waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld. Particuliere aansprakelijkheid in het geval van een ongeluk bij een ander. Uitglijden over een bananenschil in de supermarkt, enzovoorts. Al het letsel dat u oploopt en waarvoor u een ander aansprakelijk kunt stellen komt in aanmerking voor een schade uitkering. MisterClaim schat met zijn deskundigheid en jarenlange ervaring direct in of er sprake is van een kansvolle letselschadezaak.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim