Beroepsziekte

Er is sprake van een beroepsziekte als die is veroorzaakt door uw werk. Of zoals de Arbowet het zegt: een ziekte of aandoening die overwegend door het werk of door de arbeids omstandigheden wordt veroorzaakt. Als u vindt dat uw geestelijke of lichamelijke klachten veroorzaakt zijn door uw werk en u lijdt hierdoor schade dan kunt u een letselschade vergoeding claimen.

Het bewijs ligt bij u

De oorzaak en de relatie tussen de klachten en de werkomstandigheden moet u zelf bewijzen. Hier staat tegenover dat de werkgever moet bewijzen dat hij alles in het werk heeft gesteld om uw klachten te voorkomen. Denk hierbij aan veiligheid-instructies, deugdelijk gereedschap, aangepast meubilair etc.

Kostenposten letselschade beroepsziekten

De schadevergoeding letselschade in geval van een beroepsziekte kan worden opgebouwd uit onder andere:

Erkende beroepsziekten

Niet erkende beroepsziekten

Als uw beroepsziekte echter niet direct als beroepsziekte wordt erkend, ligt het bewijs in een procedure een stuk ingewikkelder. Bijvoorbeeld bij de veel voorkomende ziekte als burn-out door te hoge werkdruk. Gelukkig blijkt uit het rapport Beroeps-ziekten in cijfers 2010 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten dat relaties tussen werk en klachten vaker serieus dienen te worden genomen.

Uw letselschadezaak is uniek

De exacte letselschadevergoeding is afhankelijk van vele factoren en persoonlijke omstandigheden. Deze letselschadeberekeningen moeten worden gemaakt door een letselschade-expert. Over de relatie tussen de klachten (het letsel) en de werkomstan-digheden wordt meestal langdurig gediscussieerd met de verzekeraar van de werkgever. Ook wordt een zaak een stuk complexer als de klachten zich pas na verloop van tijd openbaren en daarna verder toenemen.

Kennis en ervaring

Dit vereist gespecialiseerde kennis en ruime ervaring op het gebied van letselschadeclaims in het geval van beroepsziekten. MisterClaim beschikt over deze kennis en ervaring en maakt hierbij ook gebruik van medisch advies van specialisten op het gebied van beroepsziekten. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een advies.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim