Medische misser

Ongeveer 60% van de medische missers die in ziekenhuizen wordt gemaakt, komt door menselijk falen. Het verwisselen van een naambandje kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals het opereren van de verkeerde heup. Ook een cosmetische fout kan verregaande consequenties hebben voor uw functioneren. Daarnaast komen medicatiefouten, verkeerde prognoses en slordige operaties eveneens regelmatig voor. De letselschade die is ontstaan door een medische misser moet uiteraard worden vergoed.

Niet serieus genomen

Voor de meeste patiënten is het nog steeds lastig om hun eigen arts hierop aan te spreken. U voelt zich vaak niet serieus genomen of u wordt met een kluitje in het riet gestuurd.

Zeer ervaren

Mocht u het gevoel hebben dat uw medische behandeling niet correct is verlopen, neem dan gerust contact op met MisterClaim. MisterClaim beschikt over vaste medisch adviseurs die zeer ervaren zijn met het beoordelen van medische missers. Medische aansprakelijkheid wordt door MisterClaim in het algemeen dan ook met succes vastgesteld. Óók in ingewikkelde letselschadezaken als gevolg van een medische misser!

Gedragscode

MisterClaim werkt volgens de Gedragscode door de Letselschaderaad vastgesteld. Deze Gedragscode (GOMA) staat voor Openheid medische incidenten en betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim