Zelfstandig ondernemers

Indien u als zelfstandig ondernemer slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval,
een bedrijfsongeval of medische misser dan is er meestal sprake van omzetderving of inkomensverlies. De aanpak hiervan is afhankelijk van de rechtsvorm.

Besloten Vennootschap

Als u werkt met een B.V. wordt normaal gesproken uw loon doorbetaald. In dat geval kan de B.V. het doorbetaalde nettoloon terugvorderen van de aansprakelijke verzekeraar gedurende de periode van
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit is wettelijk geregeld.

Eenmanszaak, V.O.F. of ZZP-er

Heeft u een eenmanszaak of bent u ZZP-er, dan kunt u uw netto inkomstenderving als schade claimen.
Netto betekent in dit geval: gemiste omzet minus gemaakte (personeels) kosten, afschrijvingen, btw en inkomstenbelasting. Als u opereert onder een vennootschap onder firma (V.O.F.) moet eerst gekeken worden naar de winstverdeling. Meestal is deze 50%. In dat geval kunt u maar de helft van de misgelopen netto winst claimen. Ook kunt u de kosten van een vervanger claimen. Deze post komt dan meestal in de plaats van gemist inkomen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In alle gevallen kunt u een beroep doen op uw eventuele arbeidsongeschiktheids-verzekering, uiteraard afhankelijk van de overeengekomen wachttijd. Denkt u er in dat geval wel aan dat de aansprakelijkheids-
verzekeraar deze uitkering in mindering mag brengen op de uit te keren letselschadevergoeding. Dit kan ook als er sprake is van een uitkering krachtens ongevallenverzekering.
Daar bestaan diverse gerechtelijke uitspraken over.

Maximale schadevergoeding

MisterClaim is volledig op de hoogte van de consequenties voor zelfstandig ondernemers als zij als gevolg van letsel tijdelijk of blijvend uit de roulatie zijn. Dit is belangrijk omdat de schadepost inkomensderving meestal het grootste onderdeel van de totale letselschadeclaim vormt. Hoe beter dit kan worden onderbouwd, hoe groter de kans op het maximaal vergoeden van de letselschade. MisterClaim zorgt ervoor dat dit zeer zorgvuldig gebeurt.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim