Vervolg Chroom-6 affaire

Ongewoon snel is de NS samen met de gemeente Tilburg met een schaderegelingsvoorstel gekomen voor alle betrokkenen die met chroom-6 in aanraking zijn gekomen.

De daarbij aangeboden bedragen zijn niet onredelijk, zeker als deze worden vergeleken met wat er door de Overheid aan de Q-koorts slachtoffers is aangeboden, temeer omdat in beide zaken geen formele aansprakelijkheid is erkend.

De regeling komt erop neer dat elke betrokkene € 7.000,-- krijgt uitgekeerd, ongeacht zijn schade. Dit is voor Nederland uniek. Slachtoffers die er ziek van zijn geworden krijgen daar bovenop wegens smartengeld tussen de € 5.000,- en € 40.000,--, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Voor de ernstigste gevallen valt deze regeling wel karig uit.

Voor mensen die kunnen aantonen meer materiële schade dan genoemde € 7.000,-- te hebben geleden komt er een speciaal voor dit doel op te richten panel die deze claims per geval zal behandelen. De daarbij uit te keren bedragen zijn niet aan een maximum gebonden.

Hiermee lijkt een lange en moeizame juridische weg te zijn voorkomen, hetgeen niet in de laatste plaats ten voordele strekt van alle betrokkenen. Ook dit is voor Nederland uniek.Terug naar nieuws overzicht

Nieuws archief

 • februari 2019 (2)
 • juni 2018 (3)
 • mei 2018 (1)
 • december 2017 (1)
 • november 2017 (1)
 • juni 2017 (1)
 • november 2016 (1)
 • augustus 2016 (1)
 • november 2015 (1)
 • oktober 2015 (1)
 • september 2015 (1)
 • augustus 2015 (1)