Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeraar leeft van de premie die u betaalt. Daar hoeft niets voor te worden gedaan tot het moment dat u een beroep op uw polis doet omdat u een ongeval heeft gehad. Voor de totale behandeling van uw zaak krijgt uw rechtsbijstandverzekeraar een krappe vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald door de aansprakelijke verzekeraar, uw tegenpartij dus. Als u weet dat een letselschadezaak jaren kan duren, begrijpt u ook dat voor een dergelijke vergoeding geen kwaliteit kan worden geleverd.

Niet uw belang

Zo loopt u de kans dat er niemand bereikbaar is, u niet wordt teruggebeld en dat u onvoldoende inzicht krijgt in de stand van zaken. Tijdens de procedure krijgt u veelal te maken met verschillende behandelaars en in voorkomend geval wordt geweigerd uw zaak aan de rechter voor te leggen. Uw rechtsbijstandverzekeraar heeft namelijk maar één belang, namelijk uw dossier zo snel mogelijk sluiten voor zo min mogelijk kosten.

Geen maximale letselschadevergoeding

Dit verklaart waarom rechtsbijstandverzekeraars ook de gewoonte hebben om het eerste voorstel van de tegenpartij met een positief advies aan het slachtoffer/haar verzekerde voor te leggen, terwijl uw letselschade veel groter is. Uw rechtsbijstand-verzekeraar gaat niet voor de maximale letselschadeuitkering. Zij willen het snel geregeld hebben.

MisterClaim neemt het vaak over

Om deze redenen krijgt MisterClaim regelmatig het verzoek de behandeling over te nemen van een rechtsbijstandverzekeraar. Die vindt dit nooit een probleem omdat daarmee kosten worden bespaard. Zo heeft kunnen gebeuren dat MisterClaim in een aantal zaken een schadeuitkering heeft gerealiseerd die tienmaal hoger lag dan het bedrag waarmee de betreffende rechtbijstandverzekeraar in eerste instantie accoord wilde gaan.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Vrije keuze advocaat / letselschadespecialst

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim