Smartengeld letselschade

Als iemand lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander, heeft hij/zij in principe recht op smartengeld. Smartengeld (immateriële schade) is de vergoeding voor pijn, gederfde levensvreugde of aantasting in de persoon (zoals bijv. inbreuk op privacy, belediging, psychische schade).

Smartengeld bij letselschade berekenen

Materiële schade is aan te tonen door middel van berekeningen en andere bewijzen. Het aantonen en berekenen van immateriële geleden schade is echter een zeer lastige zaak. De specifieke omstandigheden van het slachtoffer spelen hierbij een grote rol. Elke zaak en elk slachtoffer is weer anders. Als richtlijn bij het vaststellen van een smartengeld vergoeding worden in de letselschadepraktijk rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) gebruikt. Het vereist een grondige juridische kennis om aan de hand van deze jurisprudentie enige indicatie te krijgen over het te vergoeden of te vorderen smartengeld. Letselschadespecialist MisterClaim beschikt over gespecialiseerde kennis en met zijn ruime ervaring kan hij u al snel een indicatie geven van uw smartengeld claim.

Smartengeld en affectieschade

In Nederland wordt helaas tot op heden geen smartengeld betaald voor het verlies van een dierbare.
Dit wordt affectieschade genoemd. De Stichting Priscilla Visser Foundation maakt zich hiervoor sterk. MisterClaim steunt deze stichting en houdt via deze organisatie de ontwikkelingen op dit gebied nauw bij.
Zie voor verdere informatie over deze stichting www.priscillavisserfoundation.com.

Een eerlijke vergoeding

Uw letselschade is al erg genoeg en u heeft recht op een eerlijke vergoeding. Daar sta ik voor, en daar zorg ik voor. U kunt me altijd bellen voor advies op ons gratis nummer 0800 - 2200777. Of als u dat prettiger vindt, stuurt u me uw vraag via het invulformulier. Dat verplicht u tot niets, en ik garandeer u een eerlijk antwoord. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Letselschade-bedragen berekenen met MisterClaim

Elke letselschadezaak is uniek. Alleen een zeer ervaren letselschade-expert als MisterClaim schat de hoogte en de kansen van uw letselschadeclaim juist in.

Kies voor een onafhankelijke en professionele berekening van uw letselschadebedrag en bel gratis 0800-2200777 of vul het contactformulier in.

Contact met MisterClaim